نامه
زمان: 27 فروردین 1351 / 2 ربیع الاول 1392
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی، احوالپرسی از بستگان
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
2 ع 1 92
احمد عزیزم
مرقوم جمع شما واصل، از اینکه دور هم جمع و بحمد الله تعالی سلامت هستید و خوش و خرّم، مسرور هستم. ان شاء الله خداوند تعالی به همه شماها سلامت و سعادت عنایت فرماید. اینجانب سلامت هستم بحمد الله تعالی ولی نگرانیهای روحی بسیار است. دعا کنید خداوند اصلاح فرماید. از سلامت خودتان و دیگران مطلعم نمایید.
نمی‌دانم درس را به کجا رساندی و حالا مشغول چه هستید. از وضع درس و مُدرّس (1) بنویسید. از خداوند تبارک و تعالی توفیق و تأیید شما را خواهانم. خدمت حضرت آقای عمّ بزرگوار (2) سلام برسانید و نگذارید به ایشان بد بگذرد. والسلام علیکم.
پدرت