اجازه‌نامه
زمان: 16 اردیبهشت 1352 / 3 ربیع الثانی 1393
مکان: نجف
موضوع: اجازه در اخذ سهم امام (ع)
مخاطب: اسدی، میرزا
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای حاج میرزا آقا اسدی - دامت تأییداته - مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف ثلث آن را در موارد مقرره شرعیه، از آن جمله اعاشه اقتصادیه خودشان؛ و ایصال دو ثلث را نزد حقیر برای صرف در حوزه‌های مهمه علمیه؛ و نیز مجازند در دستگردان نمودن و اخذ و ایصال - به نحوی که ذکر شد.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بالورع والاجتهاد والاحتیاط فی جمیع الامور؛ و ارجو منه الدعاء والنصیحة»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المسلمین و رحمة الله.
تاریخ 3 شهر ربیع الثانی 1393
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>