نامه
زمان: 1352 هجری شمسی / 1393 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: وجوه شرعی
مخاطب: ؟
بسم الله الرحمن الرحیم
به آقا (1) عرض کنید اگر آن مورد برای نماز و روزه قبول نکرد به ترتیب ذیل عمل کنید:
دستور دهند یا دلار و یا مارک آلمانی و یا فرانک سوئیس را بخرند و ببرند نزد آقای نمکی در تهران، سرای سینا، و بگویند بفرستد نزد موفق سعدی که بدهند آقای خلخالی. (2) این مطلب را به آقای حاج سید محمدرضا غروی و آقای حاج سید محمدعلی، اخوی زاده آقای حاج سید محمدصادق (3) هم تذکر دهید.
طریق دیگر آنکه به کویت برای آقای حاج سید اسماعیل بهبهانی بفرستید.
و در هر صورت هر چه داده شد به من بنویسید تا صوم و صلوة بگیرم.
از حال آقای حاج شیخ عبد العلی (4) به من اطلاع دهید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>