نامه
زمان: 1352 هجری شمسی / 1393 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی، احوالپرسی
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
احمد عزیز
ان شاء الله تعالی سلامت باشید. از سلامت خودتان مطلعم کنید. خانم (1) نگران هستند، گرچه اطلاع سلامت شما را داریم. در هر صورت زودتر اطلاع دهید. به حضرت آقا (2) سلام برسانید. به نور چشمان همگی سلام برسانید. والسلام.
پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>