نامه
زمان: 4 تیر 1352 / 23 جمادی الاول 1393
مکان: نجف
موضوع: مصرف وجوهات شرعیه
مخاطب: تهرانی، محمدصادق (وکیل امام خمینی)
بسمه تعالی
23 ج 1 93
خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام آقای تهرانی - دامت افاضاته
مرقوم شریف واصل، راجع به مطالبی که مرقوم شده بود باید عرض کنم، نه آنکه چنین مبالغی را تصدیق کرده‌ام، بلکه چون مؤسسات مذکوره اداره می‌شوند و محتاج به اجازه جنابعالی نیست خواستم تذکر دهم اجازه ندهید. (1) بعضی نوشته بودند که مبالغ زیادی اجازه داده اید لکن نه اینقدر که شما مرقوم داشته اید؛ اینجانب هم تصدیق و تکذیبی نکرده‌ام و جنابعالی مورد اطمینان و وثوق اینجانب هستید. در هر صورت مقصود، تنبه و تذکر بوده است. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>