حکم
زمان: 23 دی 1365 / 12 جمادی الاول 1407
مکان: تهران، جماران
موضوع: فروش و چگونگی مصرف اموال مجهول المالک
مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)
[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی - متّع الله المسلمین بطول بقائه
پس از عرض سلام، اموال معتنابهی در دادسراهای انقلاب و عمومی و بعضی از شعب بنیاد مستضعفان، مجهول المالک، اموال بلا صاحب، اموال فراریانی که مجهول المکان هستند و پس از گذشت زمان و اعلانهای متعدد مراجعه نکرده‌اند، به حدی که از شناخت و مراجعه آنان یأس حاصل شده است و اموال در معرض تلف هستند، موجود است ....
به نظر می‌رسد در این موقعیت حساس و نیاز شدید مناطق سیلزده و جنگزده و آفت دیده که شرعاً [محلهای‌] مصارف این اموال هستند، صلاح این است با تصدی اشخاص مورد اطمینان و وثوق، این اموال جمع آوری و فروخته شود و در رفع نیازهای این مستحقین به مصرف برسد.
اگر حضرتعالی صلاح می‌دانید اجازه فرمایید اقدام شود. اطال الله بقائکم.
- 22/10/65 - عبدالکریم موسوی‌]
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی، رئیس محترم دیوانعالی کشور
کلیه اموالی که مرقوم شده است و مجهول المالک است و از پیدا شدن صاحبان آنها مأیوس می‌باشید در تحت نظارت هیأتی مرکب از نماینده جنابعالی و نمایندگان جناب حجت الاسلام آقای رئیس جمهور (1) و جناب آقای نخست وزیر (2) به فروش درآید و

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>