در مصرف شرعی آن، که فقرا هستند برسد.
البته خانواده‌های شهدای بمبارانها و سیلزدگان اولی‌ هستند، و آنچه در معرض تلف است و مأیوس از پیدا شدن صاحبانش نیستید با نظارت هیأت مذکور فروخته شده و برای صاحبانشان نگهداری شود. والسلام علیکم ورحمة الله.
23 دی 65
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>