که باقی می‌ماند آنی است که للَّه تعالی است. ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَاللهِ باقٍ، (1) ما عندالله آن چیزهایی است که انسان برای خدا می‌کند، آنها باقی هست و آن چیزی که پیش خود ما هست از دنیا و از جهاتی که نفسانیت ما دارد، اینها از بین می‌رود.
بنابراین، شما مطالعه کنید در حال این کشور، در حال این ملت و بگویید این ملت را و این کشور را برای کشورهای خودتان، شاید ان شاء الله، همین انگیزه‌ها پیدا بشود و از سلطه‌های خارجی کم بشود. و ما امیدواریم که جوانان ما در این اوقات همان طوری که از اول بودند و با شادی به طرف جنگ می‌رفتند و به طرف رساندن اسلام به پیروزی و خارج کردن اسلام از شرّ ابرقدرتهای خارجی و سلیقه‌های کج داخلی‌ای که در داخل کشورهای اسلامی هست، اینها برای شرّ اینها و از بین بردن اینها پیروز بشوند و برسند به جایی که حکومت اسلامی توسعه پیدا کند در همه جا و عدل اسلامی در همه جا توسعه پیدا بکند. و عدل اسلامی این است که همه حکومتهایی که در دنیا هستند، روی موازین اسلامی حکومت بکنند و ما امیدواریم که این امر بتدریج مهیا بشود برای آن وقتی که آن عدل بزرگ اسلامی در روی زمین توسعه پیدا می‌کند و حکومتها حکومت عدل می‌شوند.
و من از خدای تبارک و تعالی برای پیروزی اسلام و برای کسانی که به اسلام خدمت می‌کنند و کسانی که دنباله اسلام هستند، رحمت و مغفرت طلب می‌کنم و از خدای تبارک و تعالی برای کسانی که در راه اسلام شهید شدند، یا معلول شدند، یا اسیر شدند، برای آنها سلامت و خروج از سلطه قدرتها دعا می‌کنم و امیدوارم که همه شما و همه آنها سلامت باشند و دنیا و آخرت شما ان شاء الله اصلاح بشود.
والسلام علیکم و رحمة الله‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>