پاسخ استفتاء
زمان: 7 فروردین 1366 / 26 رجب 1407
مکان: تهران، جماران
موضوع: خمس
سؤال کننده: شبیری زنجانی، سید موسی (از آیات عظام قم)
[حضور مبارک رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی آیت الله العظمی خمینی - متع الله المسلمین بطول بقائه
... درباره اشیایی که قبلاً مورد احتیاج شخص بوده و از حکم خمس «ارباح» (1) استثنا شده، ولی فعلاً مورد نیاز نیست در «عروه» (2) مسئله 67 از کتاب خمس، احتیاط وجوبی شده است. در حاشیه چنین مرقوم فرموده‌اید:
«و الاقوی عدم الوجوب اذا استغنی عنها بعد عام الربح و کذا فی الحلی» و در «تحریر الوسیله»، مسئله شانزده مطابق «عروه» احتیاط وجوبی فرموده‌اید.
نظر مبارک فعلاً در این مسئله با کدامیک موافق است؟ و همچنین کسی در اثنای سال ربح مؤونه‌ای را تحصیل کرده و بعد از گذشتن سال، مؤونه را فروخته تا بعداً مؤونه دیگری را تهیه کند.
آیا بعد از تبدیل مؤونه به پول، تخمیس پول لازم است یا لازم نیست، و یا بعد از خروج سال پول دوم تخمیس واجب است؟
- سید موسی شبیری زنجانی‌]
بسمه تعالی
26 رجب 1407
در هر دو مورد و موارد شبیه پس از خروج مؤونه باید خمس ما خرج را بدهد، بلی اگر بین سال ربح از مؤونه خارج شد تا پس از سال لازم نیست. چنانچه اگر تبدیل کند

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>