مؤونه‌ای را به مؤونه دیگر باز خمس ندارد.
و اکنون نظر اینجانب این است و مسئله احتیاطی نیست. توفیق و تأیید جنابعالی را خواهانم و ملتمس دعا هستم. و السلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>