عوض شده است، اروپا عوض شده است و همه آسیا عوض شده است؛ همه عوض شده‌اند، همه عوض شده‌اند، الّا این سردمداران، که یا عوض نشده‌اند یا خودشان را می‌زنند به اینکه ما عوض نشده‌ایم و اینها خیال می‌کنند که - مثلاً - ایران باز مثل زمان قاجار و زمان پهلوی است که اگر یک سفیری از آنها بخواهد یک کاری را بکند اینها جرأت نکنند، مقابلش حرف بزنند؛ اگر یک قضیه‌ای بخواهد واقع بشود، به مجرد اینکه سفیر فلان جا آمد، گفت نه، تمام بشود. اینها نمی‌فهمند که مسئله این‌طور نیست و دنیا حالا این نیست؟ دنیا حالا این نیست که شما هرچه آنجا نشستید و گفتید، این عمل بشود.
شما غایت امر بتوانید کلاه خودتان را نگه دارید، دنبال این نباشید که کلاه مردم را بردارید. اگر نفهمیدید تا حالا که دنیا چه خبر است، باید گفت که شما در رأس نفهمها واقع هستید و اگر می‌فهمید و خیال می‌کنید مردم دیگر نمی‌فهمند، این هم باز یک اشتباه بزرگ است که شما خیال می‌کنید مردم حالا، مردم زمان صدسال پیش از این‌اند، مردم زمان پنجاه سال پیش از این‌اند؛ نه، این‌طور نیست، تغییر کرده است، تحول حاصل شده است، دنیا به هم خورده است، انقلاب پیدا شده است در دنیا و شما سرتان را زیر برف کرده‌اید و همان حرفهای سابق را می‌زنید: اگر در خلیج فارس چه بشود، تنگه هرمز چه باشد، ما چه می‌کنیم. شما خیال می‌کنید که حالا هم مثل سابق است که در خلیج فارس و در همه جا یک کلمه می‌گفتید، تمام می‌شد قضیه. حالا نیست مسئله این‌طور.
بفرمایید در خلیج ببینید چه خبر است! و لهذا، یک روز می‌گویند که ما چه می‌کنیم، یک روز برمی‌گردند؛ یک روز می‌گویند نگفتیم این‌طور.
در کاخ سفید مسائل یک مسائلی است که یکیشان می‌گوید که ما دخالت نظامی می‌کنیم، یکیشان می‌گوید ابداً همچو چیزی نبوده. اصلاً سر در گم‌اند، نمی‌فهمند چه می‌کنند و باز هم نشناخته‌اند مردم را، نشناخته‌اند دنیا را. دنیا عوض شده است؛ شما هم باید خودتان را عوض کنید، افکارتان را عوض کنید. نمی‌شود حالا مثل سابق با دیکتاتوری یا به تبلیغ به هم زد اوضاع را. یک کلمه شما بگویید، خیال می‌کنید همه باید بگویند چشم؛ نمی‌گویند دیگر، مردم نیستند این‌طور حالا؛ و باید شما هم خودتان را
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>