مورد اطمینان و اعتماد هرچه سریعتر با حفظ موازین شرعی و بدون تشریفات دست و پاگیر قانونی رسیدگی نمایید تا پرونده‌ها مختومه گردد، و دشواریهای مردم ان شاء الله تعالی حل گردد.
از خداوند متعال توفیق شما را در حل مشکلات مردم خواستارم.
به تاریخ دهم تیرماه 1366
روح الله الموسوی الخمینی‌