مورد اطمینان و اعتماد هرچه سریعتر با حفظ موازین شرعی و بدون تشریفات دست و پاگیر قانونی رسیدگی نمایید تا پرونده‌ها مختومه گردد، و دشواریهای مردم ان شاء الله تعالی حل گردد.
از خداوند متعال توفیق شما را در حل مشکلات مردم خواستارم.
به تاریخ دهم تیرماه 1366
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>