سخنرانی
زمان: صبح 11 تیر 1366 / 5 ذی القعده 1407
مکان: تهران، حسینیّه جماران
موضوع: لزوم شناخت معنویات و معارف اسلامی
حضار: مشکینی، علی (رئیس) و اعضای مجلس خبرگان
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم شناخت معنویات و معارف اسلامی
من تشکر می‌کنم از حضرات آقایان که عنایت کردند و اینجا تشریف آوردند تا از نزدیک خدمتشان برسیم و من دعاگوی همه هستم، خصوصاً این نخبگانی که از سراسر کشور بسیار مورد اهمیت هستند. من نباید به آقایان تذکر بدهم؛ لکن برای اینکه صحبتی شده باشد، دو - سه کلمه عرض می‌کنم.
عرض من این است که تمام تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است، و تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتند و اولیای اسلام تا آخر دارند، معنویات اسلام است، عرفان اسلام است، معرفت اسلام است، در رأس همه امور این معنویات واقع است. تشکیل حکومت برای همین است، البته اقامه عدل است، لکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام. هیچ کتابی از کتب الهی و فلسفی مثل قرآن نیست که حقایق معارف را به‌طور صریح در بعضی جاها و به‌طور کنایه بسیاری جاها فرموده است. و آقایان باید توجه به این معنا داشته باشند که مردم را آشنا به معارف الهی کنند. اسلام بسیار غنی است، هم از حیث جهات معنوی که در رتبه عالی است، از جهت عرفانی که بالاتر از آن است و هم غنی است از حیث تشکیلات اداری. و البته آقایان می‌دانند این را، در عین حالی که عنایت به طبیعت نبوده است و عمده هدایت به غیب بوده، مع ذلک، می‌بینید که قرآن در بعضی جاها بر خلاف آن چیزی که در بین - مثلاً - هیئت دانهای سابق بوده است، بر خلاف آنها می‌گوید. قرآن اول کتابی است که حرکت‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>