بیانات
زمان: 19 آذر 1366 / 18 ربیع الثانی 1408 (1)
مکان: تهران، جماران
موضوع: سپردن وصیّتنامه سیاسی - الهی به آستان قدس رضوی و مجلس خبرگان
مناسبت: نگهداری وصیّتنامه جدید حضرت امام در آستان قدس رضوی و مجلس خبرگان
حضار: اعضای هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، حضرات آقایان: خامنه‌ای، منتظری، مشکینی، صافی، هاشمی رفسنجانی، سیّد احمد خمینی
بسم الله الرحمن الرحیم
اینکه من زحمت دادم که آقایان تشریف بیاورند، جهت مهمّش این بود که این وصیّتنامه سیاسی - الهی من، یکیش باید به مجلس برود و یکیش به خراسان به آستان.
آقایان کسی را تعیین کنند، اشخاصی را که این را ببرند به مجلس، و اشخاصی را که ببرند به مشهد، با یکی از این آقایان خودمان ببرند به مشهد. شما تعیین کنید دو سه نفر را که همراه این بروند، این وصیّتنامه را بگذارند آنجا، و آن را که قبل دادیم بیاورند.
[آقای سیّد احمد خمینی: خود آقای هاشمی آن را که در صندوق مجلس است بگیرند و این وصیّتنامه را ببرند؟
آقای هاشمی رفسنجانی: مجلس را بله، ولی خراسان را تعیین کنید.
آقای سیّد احمد خمینی: یعنی باید دو نفر تعیین شود. یکی هم از آقایان خودمان آقای صانعی (2) و آقای توسّلی (3).]
[آقای هاشمی رفسنجانی: باید پُلُمپ کرد. پلمپ که نشده است.
آقای سیّد احمد خمینی: مُهر و موم کرده‌ایم و درِ آن را بسته‌ایم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>