حکم
زمان: 9 مهر 1366 / 7 صفر 1408
مکان: تهران، جماران
موضوع: حکم اعدام شخص مفسد
مخاطب: موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)
[بسمه تعالی. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - دام عزه
اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتیاط است به نظر آیت الله منتظری جایز است و این مسئله در محاکم قضایی مورد احتیاج است. اگر اجازه می‌فرمایید در مراجع قضایی طبق نظر ایشان عمل شود. ادام الله عمرکم الشریف.
9/7/66 - عبدالکریم موسوی‌]
بسمه تعالی
مجازید بر طبق نظر شریف ایشان عمل نمایید. (1)
9/7/66
روح الله الموسوی الخمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>