نگذارند که این قدرتها دو باره به سر کار بیایند.
همدستی دشمنان برای شکست فلسطین
و امروز شما فلسطین را می‌بینید. بی استثنا من می‌خواهم عرض کنم، بی استثنا باید عرض کنم که همه دست به هم دادند، که نگذارند که ملت فلسطین این راهی را که الآن پیش گرفته است، باقی باشد؛ یا به صورت دلسوزی برای فلسطین که حیف، فلسطین دارد چه می‌شود، چه می‌شود، خوب است که یک قدری مثلاً مماشات کنند، تا کار درست بشود! و ملت فلسطین بداند که اگر یک قدم عقب بگذارد راجع به همین معنایی که الآن در دست دارد، دوباره بر می‌گردد به آن حال اول. و الآن فلسطین، یهود را تقریباً دارد پایمال می‌کند و امیدوارم که بکند و اگر این معنای اسلامی را در دست بگیرد و به حرف کسانی که خیرخواهی می‌کنند به خیال خودشان، یا به خیال خودشان نه، می‌خواهند گول بزنند [گوش بدهند]، کسانی که می‌گویند که یک قدری آتش بس باشد، یک پنج ماهی، یک چیزی آتش بس باشد، یک کسانی بیایند این کار را بکنند، از این حرفهایی که می‌دانید همه، همه اینها برای این است که نگذارند که این فلسطین به این کاری که دست زده است این کار را پیش ببرد. می‌خواهند ساکتش کنند، دوباره پایمالش کنند. نسبت به ما هم همین‌طور است. اگر یک وقت دیدید که یک روی خوشی نشان می‌دهند، بدانید که این روی خوش دلیل بر این است که می‌خواهند ما را پایمال کنند. هر وقت آنها روی خوش نشان دادند شما سختتر بگیرید.
و من امیدوارم خداوند به برکات ائمه اطهار خصوصاً حضرت صاحب - سلام الله علیه - که این مملکت مال اوست، [توفیق بدهد که‌] این ملت کار خودش را پیش ببرد. و همه آقایان، همه کسانی که خدمتگزار هستند به این ملت، ان شاء الله تعالی آنها موفق باشند و منصور باشند. و السلام علیکم و رحمة الله.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>