توجه دنیا به ایران بدلیل قدرتمندی آن
و الآن هم بحمدالله در همه عالم، آن چیزی که حرفش هست، ایران است. یک دسته‌ای فحاشی می‌کنند، یک دسته‌ای خوب می‌گویند. این طرح که در همه جا مطرح است دلیل بر این است که یک قدرتی در کار است؛ و الّا اگر چیزی نبود، فحش هم نمی‌خورد. چنانچه قبلاً این‌طور بود که تو سرش می‌زدند، فحشش هم نمی‌دادند. اما الآن که می‌بینید که همه عالم، همه تبلیغات عالم بر ضد ماست و بسیاری از اینهایی که به ضد ماست، خودشان نمی‌فهمند، به نفع ماست. شما لابد ملاحظه فرمودید این تبلیغاتی که می‌کنند و این حرفهایی که می‌زنند، بسیاریش به نفع ما تمام می‌شود و خودشان نمی‌فهمند، و این هم از عنایات خداست. عمده این است که ما بفهمیم که سرچشمه همه امور حق تعالی است. و ما خودمان را یک وقت بازی ندهیم که ما در یک کاری، انجام کار را ما دادیم، و منم، این منم که دارم این کار را می‌کنم، اگر این کار یک وقت پیش آمد، شکست دنبالش است؛ شکست معنویش که معلوم است، شکست صوریش هم می‌شود.
ولی من امیدوارم که این ملت به همین منوالی که هستش و هر روز هم دارد قدرتش زیادتر می‌شود و هر روز هم دارد پیشرفتش زیادتر می‌شود، این ملت به پیش برود. و دنیا ان شاء الله برگردد به یک دنیای آزاد، و از زیر یوغ قدرتمندان بیرون برود؛ و یک ملت آزادی، یک دنیای آزادی، [تحقق بیابد و] مظلومان دنیا از زیر ظلم ستمگران بیرون بروند. و همه اینهایی که طرفداری دارند می‌کنند از این ملتهایی که زیر دستشان است، در حقیقت دارند پایمال می‌کنند آنها را. اگر آمریکا از یک جایی یا از جاهایی تعریف می‌کند، تعریف از خودش است، برای اینکه می‌بیند همه مطیع او هستند. و اینکه از ما تکذیب می‌کند و هر روز یک چیزی می‌گوید، برای اینکه می‌بیند که این ملت مطیع او نیست، او می‌خواهد مطیع بشود. و شما بدانید که اگر یک کلمه این ملت بر وفق رأی او حرف بزند، تمام اوضاع را او بر می‌گرداند به نفع این ملت؛ در صورتی که به نفعش واقعاً نیست؛ یعنی پایمال می‌شود باز. و من امیدوارم که همه ملتها دست به هم بدهند و
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>