حالا شهادت با موشک باشد یا با تانک باشد یا با توپ باشد یا با هرچه باشد.
شهادت طلب است این ملت. از این نمی‌ترسند، اما فراموش هم نمی‌کند که کی‌ها به اینها دارند خدمت می‌کنند. کی امر می‌کند به آنها که این کار را بکنید، انگیزه آنها چی هست.
آنهایی هم که این را وادار می‌کنند کی است و کی به اینها کمک می‌کند، کی موشک می‌دهد، کی چی می‌کند، این از ذهن مردم ما بیرون نمی‌رود و باید این را توجه داشته باشند آنهایی که این کار را می‌کنند. و من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم که همه ما را در ایمان به خودش مستقر قرار بدهد و همه مسلمین را حفظ کند از کفار، و همه مسلمانها، همه مستضعفان جهان محفوظ باشند.
و السلام علیکم و رحمة الله‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>