حکم
زمان: 23 تیر 1365 / 6 ذی القعده 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: انتصاب دو تن از اعضای شورایعالی دفاع
مخاطب: صیاد شیرازی، علی - رفیق دوست، محسن
بسم الله الرحمن الرحیم
برای فعال کردن هرچه بیشتر و بهتر قوای مسلح کشور ضرورت دارد از تجربه اشخاصی که در متن مسائل جنگ بوده‌اند استفاده هرچه بیشتر شود. بدین سبب سرکار سرهنگ صیاد شیرازی و وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تا پایان جنگ به عضویت شورایعالی دفاع منصوب می‌نمایم. از خداوند متعال توفیق همگان را در خدمت به اسلام و کشور مسئلت می‌نمایم.
23 تیرماه 1365
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>