نامه
زمان: 26 تیر 1365 / 9 ذی القعده 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: استفاده مشروط از وجوه شرعی توسط وزارت آموزش و پرورش
مخاطب: اکرمی، سیدکاظم (وزیر آموزش و پرورش)
[بسمه تعالی ... حضرت مستطاب عالی استحضار دارید که چندی پیش از محضر محترمتان در مورد کسانی که می‌خواهند ثلث سهم مبارک امام - علیه السلام - را صرف مدرسه سازی نمایند استفتائی به عمل آمد و اجازه آن حضرت چنین رقم صدور یافت که «بسمه تعالی. مؤمنین محترم مجازند از ثلث سهم مبارک امام - علیه السلام - در امر مدرسه سازی، صرف نمایند.» و این بنده چنین فهمیدم که هر کس می‌تواند این ثلث سهم را در این مورد مصرف نماید، اکنون استدعا دارم بیان فرمایید.
1- آیا همه مؤمنین محترم می‌توانند از این طریق آموزش و پرورش را یاری دهند؟
2- و یا این اجازه مخصوص کسانی است که از حضرت مستطاب عالی مجاز در مصرف ثلث سهم مبارک امام - علیه السلام - هستند؟
ضمناً به اطلاع می‌رساند که از موقع صدور این اجازه کمکهای نسبتاً خوبی در امر مدرسه سازی به عمل آمده است و از استانها درخواست دارند که اجازه داده شود مردم هر شهری مجاز باشند ثلث سهم مبارک امام - علیه السلام - را در مدرسه سازی در شهر خود مصرف نمایند و در صورت امکان مازاد را به مناطق محروم ارسال نمایند. منوط به امر حضرتعالی است.
- ملتمس دعا - 2/4/1365
- سید کاظم اکرمی - وزیر آموزش و پرورش‌]
بسمه تعالی
چنانچه قبلاً هم تذکر داده‌ام مقصود اینجانب این است که کسانی که مجازند مقداری از سهم مبارک امام - علیه السلام - را شخصاً در موارد مقرره شرعیه صرف کنند، از این‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>