مقدار مجاز می‌توانند به وزارت آموزش و پرورش کمک کنند تا وسایل آموزش و پرورش فرزندانشان بهتر فراهم شود. امید است جناب آقای وزیر محترم آموزش و پرورش و سایر دست اندرکاران در این خدمت ارزنده موفق باشند.
26 تیرماه 1365
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>