بالأخص مستضعفین کوشا و موفق باشیم.
- 3/4/65 - میرحسین موسوی - نخست وزیر]
بسمه تعالی
با مراعات جهات شرعیه، آنچه به نفع محرومین و مستضعفین و خانواده‌های شهدا و مفقودین و معلولین و اسرا می‌باشد، مجازید عمل نمایید.
5/5/1365
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>