اجازه‌نامه
زمان: 6 مرداد 1365 / 20 ذی القعده 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه
مخاطب: ابراهیمی، حسنعلی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، والصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسنعلی ابراهیمی - دامت افاضاته - از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه، از قبیل زکوات و کفارات و مظالم عباد و صرف آن در موارد مقرره؛ و همچنین مجازند در اخذ سهمین مبارکین و صرف سهم مبارک امام - علیه السلام - را در مخارج خودشان به نحو اقتصاد؛ و در مورد مازاد از مخارج خود و سهم سادات نیز مجازند ثلث از سهم مبارک امام - علیه السلام - و نصف از سهم سادات را به مصارف مقرره و سادات عظام برسانند و مابقی را جهت صرف در اعلای کلمه طیبه اسلام نزد اینجانب ارسال دارند.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی والتمسک بعروة الاحتیاط فی امور الدین و الدنیا»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ 20 ذی قعدة الحرام 1406
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>