نامه
زمان: احتمالاً قبل از سال 1340 هجری شمسی / 1381 هجری قمری
مکان: قم‌
موضوع: پیام تشکر و احوالپرسی‌
مخاطب: ؟
بسمه تعالی‌
فدایت شوم از الطاف و زحمات سرکار متشکرم. حالم بحمدالله خوب است. مرقوم آقای دکتر را فرستادم نزد دکتر علوی که بفرستید تهیه کنند. سلامت مزاج شریف را خواستار است.
روح‌الله الموسوی الخمینی‌