قرار بازداشت موقت
زمان: 15 خرداد 1342 / 12 محرّم 1383
مکان: تهران، پادگان بی‌سیم‌
موضوع: اعتراض امام به قرار بازداشت موقت‌
بسمه تعالی‌
به این قرار اعتراض دارم. (1)
15 / 3 / 42
روح‌الله الموسوی الخمینی‌