تلگراف
زمان: 19 فروردین 1343 / 24 ذی‌القعده 1383
مکان: قم‌
موضوع: پاسخ پیام تبریک به مناسبت آزادی امام خمینی از زندان و بازگشت به قم‌
مخاطب: مهری، سید عباس‌
کویت‌
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید عباس مهری - دامت برکاته‌
از عواطف کریمه جنابعالی و حضرت آقای سعیدی و جناب مصدرالامور - دامت افاضاتهم - متشکر، توفیق علمای اسلام را در احقاق حق و ابطال باطل خواستار است.
خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>