اجازه‌نامه
زمان: 14 خرداد 1343 / 23 محرّم 1384
مکان: قم‌
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه‌
مخاطب: خندق آبادی، جعفر
بسم الله الرحمن الرحیم‌
الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب عمادالاعلام و حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ جعفر خندق‌آبادی - دامت افاضاته - از قبل حقیر مجازند در امور حسبیه و شرعیه که تصدی آن در عصر غیبت ولی امر - عجل‌الله تعالی فرجه - در مختصات فقیه جامع‌الشرایط است «فله التصدی لا ذکر مع مراعات الاحتیاط»؛ و نیز جناب ایشان مجاز و وکیل هستند در اخذ مطلق وجوه شرعیه سیّما سهم مبارک امام - علیه السلام - و سهم سادات عظام کثرالله نسلهم المبارک - و صرف نصف از سهم سادات را در محل مقرر شرعی و صرف ثلث از سهم مبارک را در اعاشه خودشان در صورت احتیاج و در محل شرعی آن و ایصال بقیه از سهمین را نزد حقیر برای ادامه حوزه‌های علمیه؛ و نیز وکیل هستند در دستگردان نمودن و امهال به مقدار متعارف و اخذ و ایصال.
«و اوصیه - ایده الله تعالی - و سدده بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا و ارجو من جنابه ان لاینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی عبادالله الصالحین.
به تاریخ لیله 23 شهر محرّم الحرام 1384
روح‌الله الموسوی الخمینی‌