اجازه‌نامه
زمان: 27 خرداد 1343 / 6 صفر 1384
مکان: قم‌
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه‌
مخاطب: قاسمی قزوینی، فضل‌الله‌
بسم‌الله الرحمن الرحیم‌
الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنةالله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب مروج‌الاحکام و ثقةالاسلام آقای آقا شیخ فضل‌الله قاسمی قزوینی - دامت افاضاته - از طرف حقیر مجازند در تصدی امور شرعیه و حسبیه که تصدی آن در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر - عجل‌الله تعالی فرجه الشریف - از مختصات فقیه جامع‌الشرایط است «فله‌التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد، و صرف ثلث از مازاد را در محل مقرر شرعی و ایصال دو ثلث دیگر را نزد اینجانب برای صرف در حوزه‌های مقدسه علمیه - صانهاالله تعالی عن الحدثان.
«و اوصیه - ایّده‌الله - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنّب عن الهوی و التّمسک بعروة الاحتیاط فی الدین والدنیا و ارجو منه ان لاینسانی من صالح دعواته»؛ و السلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمةالله و برکاته.
به تاریخ ششم صفرالمظفر 1384
روح‌الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>