پیام
زمان: 1343 ه. ش. / 1384 ه. ق.
مکان: قم‌
موضوع: خطر نفوذ اسرائیل و عمال داخلی آنها برای قبضه ذخایر کشور
مخاطب: علما و روحانیون شوشتر
بسم الله الرحمن الرحیم‌
خدمت ذی شرافت علمای اعلام و حجج اسلام شوشتر - دامت برکاتهم - و سایر اهالی محترم و طبقات معظم - دامت تأییداتهم‌
پس از اهدای تحیات و سلام مخصوص‌
مرقوم محترم حضرات آقایان که حاکی از عواطف کریمه نسبت به حقیر و قدردانی از جناب مستطاب ثقةالاسلام و المسلمین آقای خزعلی خطیب محترم - دامت افاضاته - بود موجب تشکر گردید. بحمدالله امسال اهالی محترم خوزستان - ایّدهم‌الله تعالی - از احساسات دینی و تعظیم شعائر مذهبی فروگذار ننموده و در آن مرکز حساس و محیط ارزنده به وظایف مذهبی خود قیام نمودند و به دستگاه جبار عملاً فهماندند که محیط کارگری در تعظیم شعائر دینی پیشقدم و در راه عظمت اسلام و استقلال مملکت اسلامی کوشا هستند و از اسرائیل و عمال منفور آن متنفر [ند] و در راه اهداف روحانیت که اهداف اسلام است از هیچ‌گونه فعالیتی دریغ ندارند.
باید علمای اعلام و خطبای عظام، ملت را عموماً و طبقه کارگر را خصوصاً، از خطر اجانب عموماً و خطر اسرائیل و عمال اسرائیل خصوصاً برحذر دارند و از آنهایی که دست اجانب و خصوص اسرائیل را برای قبضه ذخایر کشور باز گذاشته‌اند اظهار تنفر و برائت کنند.
امروز روزی است که مسلمین باید اجتماعات مذهبی خود را هرقدر بیشتر و صفوف جماعات و سایر شعائر دینی را هرقدر فشرده‌تر کنند تا خائنین به اسلام و مملکت چشم‌