طمع را از آنها ببُرند. باید علمای اعلام، رویّه کناره‌گیری و گوشه‌نشینی را رها فرمایند و خطبای عظام حقایق را روشن به ملت گوشزد نمایند و آنها را به خطرات محتمله آگاه نمایند و ملت باید از علمای اعلام و مبلغین محترم پشتیبانی نمایند.
رجای واثق دارم که پیروزی نهایی با طرفداران اسلام است و خداوند تعالی با ماست.
از درگاه مقدسش عظمت اسلام و مسلمین را خواستار است. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
روح‌الله الموسوی الخمینی‌
ضمناً برای تفاهم بیشتر و اظهار وحدت کلمه، صلاح دیدیم که در تمام شهرستانها هر هفته شبهای یکشنبه جلسه‌ای از علمای اعلام برقرار باشد. از آقایان علما .... (1)