نامه
زمان: 4 خرداد 1354 / 13 جمادی‌الاول 1395
مکان: نجف‌
موضوع: اعلام دریافت مکتوب‌
مخاطب: علوی، سید مهدی‌
بسمه تعالی‌
13 ج 1 95
خدمت جناب مستطاب سیدالاعلام و ثقةالاسلام آقای آقا سید مهدی علوی - دامت افاضاته‌
مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. امید دعای خیر از جنابعالی برای حسن عاقبت دارم. والسلام علیکم و رحمةالله.
روح‌الله الموسوی الخمینی‌