دائمی و موقت - که نزد بانکها به ودیعه گذاشته شده - همراه با سود آنها را به وی سپردم.
در ضمن اجازه رهن کالاها و امانت گذاشتن آنها نزد انبارها و آزاد کردن آنها از رهن (فک رهن) و دریافت آنها و مراجعه به تمام دوایر رسمی و غیررسمی و تمام مؤسسات تجاری اعم از بانکها، شرکتها و غیر آن و نیز مراجعه به ادارات دریافت کالاهای وارد شده از خارج و تمامی آنچه که به اینجانب مربوط می‌شود و مراجعه به سؤالات مالیاتهای درآمد و زمین و دیگر اداره‌ها و دوایر مختلف مالیاتی در تمام سطوح با تمام آنچه که به بنده مرتبط است و همچنین مراجعه به دادگاهها در تمام سطوح و مراحل آن و اقامه دعاوی نزد آنها و شکایت به صورت عمومی و نیز تمام اقدامهای فوری را به وی واگذار کردم.
همچنین به ایشان اجازه اقرار و یا تأیید و گذشتن از حقوق و مصالحه و عقد پیمان و سوگند یاد کردن و رد یا قبول آن و نیز رد کردن قضات و اعتراض به آنها و به جریان انداختن اخطاریه‌ها به وسیله سردفتردارهای اسناد رسمی و صادر کردن ابلاغیه آنها و صدور دادخواست در مورد حقوق شخصی و یا انصراف از آن و مراجعه به اداره اجراییات حکم و همچنین اجازه صدور ابلاغیه و یا اخذ آن و خرید و فروش و اجاره کردن و اجاره دادن را دادم؛ چنانکه به ایشان حق توکیل به غیر به آنچه در بالا به آن اشاره شد و یا بخشی از آن را واگذار کردم.
در هر صورت ایشان در مورد آنچه که به آن اشاره شد و یا اشاره نشده است از طرف اینجانب وکیل تام‌الاختیار هستند.
با اعتراف و قبول‌
موکل: روح‌الله [فرزند] سید مصطفی خمینی‌
اینجانب سردفتردار اسناد رسمی نجف امضای موکل روح‌الله [فرزند] سید مصطفی خمینی - که نزد من شناخته شده است - پس از قرائت وکالت‌نامه عمومی برایشان به وسیله وی تأیید و امضا شده است را گواهی می‌کنم.
ثبت و گواهی در تاریخ 29 سپتامبر 1975 م شد