وکالت نامه
 • وکالتنامه
  زمان: 7 مهر 1354 / 22 شوال 1395
  مکان: نجف‌
  موضوع: سپردن وکالت مطلق به آقای علی خلخالی‌
  وکالت عمومی‌
  اینجانب امضاکننده زیر، روح‌الله [فرزند] سید مصطفی خمینی، اقرار می‌کنم که آقای علی [فرزند] نصرالله خلخالی را وکیل خود قرار دادم و وکالت عام مطلق خود را به ایشان سپردم و به او اختیار انجام تمام فعالیتهای حقوقی مجاز از نظر شرعی، قانونی و عرفی از جانب خود را واگذار کردم، همچنین اختیار واریز کردن، برداشت مبالغ از بانکها با امضای وی، گشایش اعتبارات و امضای قراردادهای گشایش اعتبارات اسنادی و غیراسنادی و اصلاح و ابطال آنها و تسویه حساب سندهای رسیده به نام اینجانب و پرداخت وجوه و اخذ اسناد را به ایشان سپردم. در ضمن اینجانب حق امضای اوراق بازرگانی (سندهای تجاری) با اشکال مختلف آن، تسویه حساب آنها نزد بانکها با امضای مشارٌالیه و برداشت مبالغ آن و نیز اجازه دریافت تمام حواله‌جات با سند و بدون سند و پرداخت هزینه‌های آن و همچنین حق برداشت براساس اعتبار داده شده به اینجانب از سوی بانکها را به وی واگذار کردم. از طرفی اجازه رهن اموال منقول و غیرمنقول خود جهت ضمانت تسهیلات اعطایی به اینجانب از سوی بانکها را نیز به ایشان سپردم.
  بنده اجازه عقد وثیقه‌های بانکی و ضمانت‌نامه‌ها و اجازه امضای قراردادهای آن و نیز تمام قراردادها و تسهیلات دیگر بانکی؛ همچنین اجازه اقدام به کفالت دیگران و امضای قراردادهای بانکی را به ایشان واگذار کردم. در ضمن اجازه گشودن حساب جاری نزد بانکها و واریز کردن و برداشت از آن حساب و اجازه حضور برای باز کردن صندوق امانات و دریافت محتویات آنها و نیز سپردن امانت یا دریافت امانتهای نقدی‌
 • دائمی و موقت - که نزد بانکها به ودیعه گذاشته شده - همراه با سود آنها را به وی سپردم.
  در ضمن اجازه رهن کالاها و امانت گذاشتن آنها نزد انبارها و آزاد کردن آنها از رهن (فک رهن) و دریافت آنها و مراجعه به تمام دوایر رسمی و غیررسمی و تمام مؤسسات تجاری اعم از بانکها، شرکتها و غیر آن و نیز مراجعه به ادارات دریافت کالاهای وارد شده از خارج و تمامی آنچه که به اینجانب مربوط می‌شود و مراجعه به سؤالات مالیاتهای درآمد و زمین و دیگر اداره‌ها و دوایر مختلف مالیاتی در تمام سطوح با تمام آنچه که به بنده مرتبط است و همچنین مراجعه به دادگاهها در تمام سطوح و مراحل آن و اقامه دعاوی نزد آنها و شکایت به صورت عمومی و نیز تمام اقدامهای فوری را به وی واگذار کردم.
  همچنین به ایشان اجازه اقرار و یا تأیید و گذشتن از حقوق و مصالحه و عقد پیمان و سوگند یاد کردن و رد یا قبول آن و نیز رد کردن قضات و اعتراض به آنها و به جریان انداختن اخطاریه‌ها به وسیله سردفتردارهای اسناد رسمی و صادر کردن ابلاغیه آنها و صدور دادخواست در مورد حقوق شخصی و یا انصراف از آن و مراجعه به اداره اجراییات حکم و همچنین اجازه صدور ابلاغیه و یا اخذ آن و خرید و فروش و اجاره کردن و اجاره دادن را دادم؛ چنانکه به ایشان حق توکیل به غیر به آنچه در بالا به آن اشاره شد و یا بخشی از آن را واگذار کردم.
  در هر صورت ایشان در مورد آنچه که به آن اشاره شد و یا اشاره نشده است از طرف اینجانب وکیل تام‌الاختیار هستند.
  با اعتراف و قبول‌
  موکل: روح‌الله [فرزند] سید مصطفی خمینی‌
  اینجانب سردفتردار اسناد رسمی نجف امضای موکل روح‌الله [فرزند] سید مصطفی خمینی - که نزد من شناخته شده است - پس از قرائت وکالت‌نامه عمومی برایشان به وسیله وی تأیید و امضا شده است را گواهی می‌کنم.
  ثبت و گواهی در تاریخ 29 سپتامبر 1975 م شد
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>