نامه
زمان: 1354 هجری شمسی / 1395 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: توصیه به معالجه بیماری - نبود امکان انتشار اعلامیه و ...
مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
بسمه تعالی
ان شاء الله تعالی موفق و رفع نقاهت بشود. خوب است به بغداد مراجعه کنید و معالجه کنید، مسامحه صحیح نیست. اگر تصمیم گرفتید، من مطلع شوم. راجع به اعلامیه، این کتاب که فرستاده اید (1) دارم ولی ناقص است، در هر صورت عجالتاً مردد هستم، چون اخیراً که در رادیو و روزنامه‌ها تعرض به اینجانب شده است خوش ندارم دنبال آن کاری بکنم، (2) علاوه وسایل طبع و نشر، نه اینجا و نه لبنان و نه ایران موجود نیست.
از کسالت آقای ابوی متأثر شدم. (3) خداوند ان شاء الله تعالی شفا عنایت فرماید. به احمد (4) نوشتم از ایشان عیادت کنند در صورت امکان، و اگر کاری دارند انجام دهند. و به وسیله مسافرینِ ایران، امروز می‌فرستم. والسلام علیکم.
تقویم را هم فرستادم (5) خدمت شما، چون من تقویم دارم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>