نامه
زمان: 18 شهریور 1354 / 2 رمضان 1395
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی، احوالپرسی از بستگان
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
2 شهر صیام 95
احمد عزیز
ان شاء الله تعالی با سلامت و سعادت قرین باشید. از سلامت خودتان همیشه مطلعم کنید و همین طور از سلامت آقای عمو (1) و سایرین. خدمت همه سلام برسانید. من وقت بیشتر الآن ندارم. والسلام علیک.
پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>