نامه
زمان: 7 آبان 1354 / 23 شوال 1395
مکان: نجف
موضوع: چگونگی ارسال نامه‌ها
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
23 شوال 95
احمد عزیزم
ان شاء الله تعالی موفق و مؤید باشید. ماها بحمدالله تعالی سلامت نسبی هستیم. از خداوند تعالی سلامت و سعادت شماها را خواهانم. از سلامت خودتان مطلعم کنید. به همان نحو سابق (1) اگر بتوانید عمل کنید و الّا راه دیگر؛ و بهتر کویت است تا نماز و روزه (2) مردم معطل نماند. والسلام.
پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>