نامه
زمان: 17 دی 1354 / 5 محرّم 1396
مکان: نجف
موضوع: تأسف از حادثه منی‌
مخاطب: اسلامی، عبدالله
بسمه تعالی
5 محرّم 96
جناب آقای عبدالله اسلامی - حفظه الله تعالی
مرقوم شریف واصل، مرقومات سابقه تماماً جواب داده شده است. در قضیه منی‌ (1) مدتی که بیخبر از سلامت آقایان بودم نگران بودم. بحمدالله با سلامت آشنایان آرامش حاصل شد ولی اصل قضیه خیلی موجب تأسف شد. عجالتاً از دادن اعانه به سادات خودداری کنید تا خبر ثانی. اینجا بسیار وضع اسف آور است؛ از خداوند اصلاح امور را خواهانم، از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>