نامه
زمان: 15 دی 1354 / 3 محرّم 1396
مکان: نجف
موضوع: رسید وجوه شرعیه
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
بسمه تعالی
3 شهر محرّم الحرام 96
قم - حضور مبارک حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای پسندیده - دامت برکاته
به عرض حضور مبارک می‌رساند، سلامت و سعادت حضرتعالی را از خداوند تعالی خواستار است. ضمناً تصدیع می‌دهد شخصی به نام حاج احمد فرحناک زاده در شهر ربیع الثانی حواله‌ای گرفته است و از قرار مذکور مفقود شده است این ورقه به منزله المثنی است. مبلغ یک هزار و سی و سه تومان و پنج ریال به شخص مذکور اگر داده نشده است.
روح الله الموسوی الخمینی