نامه
زمان: 7 بهمن 1352 / 3 محرّم 1394
مکان: نجف
موضوع: ناممکن بودن نگارش مناسک جدید
مخاطب: کیایی نژاد، محمد
بسمه تعالی
3 محرّم 94
خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام آقای کیایی نژاد - دامت افاضاته
مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. مرقوم شده بود مناسک دیگری بنویسم؛ با حال ضعف و نقاهت و گرفتاریهای گوناگون دیگر برای اینجانب میسور نیست. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم و رحمة الله.