اجازه‌نامه
زمان: 9 بهمن 1352 / 5 محرّم 1394
مکان: نجف
موضوع: اجازه شرعیه
مخاطب: ثقفی، حسن
بسمه تعالی
5 محرّم 94
خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای حاج آقا حسن ثقفی (1) - دامت افاضاته
مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج شریف بود واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. راجع به اجازه برای فرش، همان نحو که شنیده اید اجازه مشکل است. جنابعالی ثلث از وجوه را مجازید، و دو ثلث را به آقای لواسانی (2) برسانید. خدمت حضرت آقای والد (3) - دامت برکاته - سلام برسانید. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی