پیام
زمان: 4 مهر 1355 / 1 شوال 1396 (1)
مکان: نجف
موضوع: افشای جنایات هیأت حاکمه ایران
مناسبت: عید سعید فطر
مخاطب: عموم مسلمین و دانشجویان داخل و خارج کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
شهر شوال 96
عید سعید فطر را به عموم مسلمین و دانشجویان داخل و خارج کشور و عموم جوانان مسلمان - ایدهم الله تعالی - تبریک می‌گویم. مبارک باد بر شما افراد روشنفکر و متدین که در راه اهداف شریفه اسلام، که ضامن رفاه عموم و تأمین معنویات و مادیات بشر است، فداکاری می‌کنید. مبارک باد بر مسلمانانی که در راه دفاع از احکام اسلام و ممالک مسلمین و رهایی از یوغ استعمار و عمال خبیث آن، به حبس و تبعید و شکنجه و قتل تن می‌دهند و برای قطع ایادی ظلم با هر محرومیتی می‌سازند.
فطر، روزی است که خداوند تعالی برای مسلمین عید قرار داده تا با اجتماع خود در نماز و خطابه‌های مناسب با هر عصر، راه و روش خود را در مقابل اسلام و مقابل دشمنان خونخوار آن بیابند؛ گر چه اکنون با تبلیغات مضره، جمعه و جماعت خاصیت خود را از دست داده و برای مسلمین در وضع حاضر عیدی نمانده است.
در هر قطری از ممالک مسلمین فتنه‌ها به دست عمال اجانب برپا است؛ فتنه‌هایی که با اساس اسلام و استقلال ممالک مخالف است. ایران مرکز تاخت و تاز اجانب خصوصاً امریکا و ایادی خبیثه آن است، و بازیگران و کارشناسان خارجی هر روز نغمه ساز

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>