اجازه‌نامه
زمان: 24 دی 1355 / 23 محرّم 1397
مکان: نجف
موضوع: اجازه امور شرعیه
مخاطب: مرتضوی، سید محمد حیدر - افغانستان
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد و الصلوة، بر عموم مؤمنین محترم مناطق مذکوره از بامیان (سیدآباد، حیدرآباد، سرآسیا، دشت عیسی خان، گوروان بالا و پایین، سرخ در، الی تویچی و پات ستی) مخفی نباشد که جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای سید محمدحیدر مرتضوی وکیل اینجانب هستند در قرای مذکوره در جمع آوری سهم مبارک امام - علیه السلام - و مجازند ثلث را در موارد مقرره شرعیه صرف نموده، و ثلث دیگر را با رُبع زکات به نظارت جناب آقای عماد الاعلام مروّج الاحکام سید محمدحسین فهیمی کتوای در مدرسه علمیه بامیان صرف کرده و بقیه را نزد اینجانب برسانند برای حفظ حوزه‌های مهمه علمیه، و قبض وصول گرفته به صاحبان وجوه رد کنند.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بالتقوی و الاحتیاط؛ و أرجو منه الدعاء و النصیحة»؛ والسلام علیه و علی سائر اخواننا المؤمنین.
به تاریخ 23 شهر محرّم الحرام 1397
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>