نامه
زمان: 1355 هجری شمسی / 1397 هجری قمری
مکان: عراق، نجف
موضوع: اعلام وصول نامه ارسالی
مخاطب: کیائی نژاد، محمد - قم
بسمه تعالی
عمادالاعلام جناب آقای کیائی نژاد - ایّده الله تعالی
مرقوم شریف واصل؛ در نظر ندارم که غیر از این مرقوم از جنابعالی مکتوبی رسیده باشد. توفیق و سعادت جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. امید دعای خیر از جنابعالی و سایر دوستان دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی