پاسخ استفتاء
زمان: 1355 هجری شمسی / 1397 هجری قمری
مکان: عراق، نجف
موضوع: پاسخ به سؤالات شرعی
سؤال کننده: پسندیده، سید مرتضی
سؤال: [شخصی در نیروی هوایی عملیات ساختمان هلیکوپتر را متصدی است و متدین است. و افسرها به او تلویزیون می‌دهند که تعمیر نماید، و نمی‌تواند تمرّد نماید. آیا باید کناره گیری کند یا مجاز است به خدمات ادامه دهد و حقوق بگیرد؟]
جواب: بسمه تعالی. اگر می‌تواند بیرون برود.
- [شخصی در دارایی، متصدی تشخیص مالیاتهاست و حتی المقدور سعی می‌نماید اشخاصی که مشمول مالیات نیستند، یا- اگر ممکن شود- اشخاص مشمول را معاف، یا در تشخیص مالیات با مردم به ارفاق و تا درجه‌ای با مسامحه مالیات را تشخیص دهد، و به مردم خدمت می‌نماید. به او و امثال او اجازه دهیم یا خیر؟]
- اجازه بدهید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>