- به طور تفصیل - مسائل اصلیه را توضیح دادم و راه را نشان دادم و مفاسد این عقیده فاسده را که علوم دینیه بلکه فرهنگ جدید نیز بیفایده است تذکر داده‌ام و شاید اگر مجالی پیدا شد ضمن پیامی به حوزه قم تفصیل دهم؛ لکن تذکر تنها کافی نیست و باید عملاً این انحرافات را جلوگیری کرد و آن به همت شخصیتها، که از آن جمله شما هستید، باید انجام گیرد.
حضرات آقایان هم که بحمدالله تنبه پیدا کرده‌اند و مسیر خود را قدری عوض کرده‌اند، امید است که مورد توجه طبقات قرار گیرند و اختلافات و تفرقه‌ها از بین برود یا لااقل تخفیف پیدا کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>