نامه
زمان: اسفند 1356 / ربیع الاول 1398
مکان: نجف
موضوع: اعلام وصول نامه ارسالی
مخاطب: ؟
ع 1 98
جناب آقای ... (1)
مرقوم مورخ 26 صفر واصل، توفیق و تأیید جنابعالی را خواستار. قبوض، فرستاده شده است، باز تجدید می‌شود. عمره و حج و زیارت مانع ندارد؛ مسئله دیگر مفسده دارد و نمی‌توانم اجازه دهم.
حضرت آقا (2) از ضعف پیری و نداشتن مُعین (3) دلخواه شکایت دارند؛ حتماً باید ایشان کمک شوند و کارهای ایشان کم شود، شما باید فکری بکنید و خودتان و یا اشخاص به درد بخور پیدا کنید با ایشان به هر قیمت است همراهی کنند. من نگران. هستم. والسلام علیکم.
از وجهی که به فقرا دادید تاکنون خبری نرسیده، و می‌رسد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>