نامه
زمان: 30 بهمن 1356 / 11 ربیع الاول 1398
مکان: نجف
موضوع: پاسخ به پنج سؤال در باره افزایش شهریه و مصرف وجوهات برای امور عامه
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
بسمه تعالی
11 ع 1 98
به عرض حضور مبارک می‌رساند، دو طغرا مرقوم مبارک یکی دو - سه روز قبل و یکی که توسط آقای شیاسی بوده الان واصل گردید. از سلامت وجود مبارک مسرورم. از اوضاع بی‌اطلاع نیستم. اینجا برای اربعین تعطیل نشد، من صحبتی کرده‌ام.
1- راجع به وجوه و تورم، باید به هر نحو هست صرف نمایید. نمی‌دانم چرا شهریه اضافه نفرمودید؟ اگر خوف جلوگیری است اشکالی ندارد ولی هر طور صلاح است عمل فرمایید. راجع به کارها و زیادی آن من نگران هستم باید برای آن، اشخاصی را که مورد اطمینان هستند انتخاب فرمایید. 2- من نمی‌توانم الان کسی را که وجوه نزد او تمرکز پیدا کند تعیین کنم، حضرتعالی بهتر می‌توانید تعیین کنید، موارد اطمینان را بهتر می‌دانید، هرکس را معین کنید مورد قبول است ولی مهمتر آن است که مصرف شود و نماند زیادی شهریه (1) ... 3- وجوهی که مصرف می‌کنند یا اجازه می‌خواهند هر مقدار ممکن است اجازه بدهید مانع ندارد. آنچه مسلّم است که برخلاف بوده رد کنید اشکالی ندارد، برای ساختمان مدرسه، مسجد، حسینیه و امثال ذلک اگر اجازه خواستند بدهید، چاره نیست. 4- قبوض به نحو مرقوم صلاح نیست؛ صورت بفرستید تا جواب بفرستم. از آقای تهرانی قبوض یا استفتایی نیامده است. 5- به آقایان مسافرین عنایت زیاد فرمایید و در صورت امکان سلام اینجانب را به همه برسانید. نامه آقای گرامی واصل شد، به ایشان سلام ابلاغ فرمایید در صورت امکان. دیگر مجال نیست مسافر حالا عازم است.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>