پیام
زمان: 15 مرداد 1357 / 1 رمضان 1398
مکان: نجف
موضوع: وظایف گویندگان و علما در بسیج مردم
مناسبت: کشتار و ضرب و جرح مردم مسلمان اصفهان توسط عوامل رژیم
مخاطب: اهالی اصفهان و ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
اول شهر رمضان المبارک 98
فاجعه اخیر اصفهان را به عموم اهالی محترم تسلیت عرض می‌نمایم. این فاجعه به دنبال فجایع بسیار دیگر، نمونه‌ای است از حکومت ستمگر شاه که وحشیانه به ملت مسلمان ایران هجوم و آنان را به خاک و خون کشیده است و آخرین فاجعه نیست. تا حکومت این دودمان ستم پیشه برقرار است، فاجعه به دنبال فجایع و مصیبت پشت سر مصایب و حادثه به دنبال حوادث عظیم ادامه خواهد داشت. این تنها اصفهان بزرگ نیست که شاهد جنایات مرگبار شاه و فرمانبرداران جنایت پیشه اوست؛ بلکه سراسر ایران با این جنایات و قتل و غارتها دست به گریبان است. آن قم - حرم اهل بیت - و آن تبریز و یزد و همدان و اهواز و شیراز، و آن مشهد مقدس و رفسنجان و جهرم و کازرون و سایر شهرها و قصبات که شاهد قتلها و جرحها و حملات وحشیانه بوده و هست.
امروز ملت شجاع و به پاخاسته ایران شاهد موج عظیم ضدشاهی، که بر اثر یکی دیگر از اعتصابات بزرگ اصفهان که به پشتیبانی از روحانیت بیدار و مسئول خود به عنوان اعتراض به اعمال غیرقانونی و انسانی رژیم است، می‌باشد. امروز شعار «مرگ بر شاه» ملی شده و تا برچیده شدن دستگاه ظلم و انقراض دودمان جنایتکار پهلوی ادامه دارد. باید از هر فرصت استفاده نمود و اجتماعات را هر چه بیشتر عظیم و فشرده کرد، و هر چه بیشتر خیانتها و جنایتهای شاه را برملا نمود.
گویندگان محترم و متعهد هر چه بیشتر به روشنگری قیام، و علمای اعلام با اعلامیه‌ها
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>