و بیانات خود، مردم مهیا را که راه خود را خوب یافته‌اند بسیج عمومی نموده و یکدل و یک جهت برای برچیده شدن بساط غارت و جنایت هم صدا، و با اتکا به قدرت لایزال الهی، این ریشه پوسیده فساد را از بُن برکنند، و ملت مستضعف را از چنگال استعمارگران داخلی و خارجی نجات بخشند. وَ نُریدُ انْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْارْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ ائِمّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثین (1) اراده خداوند تعالی بر آن است که با رهبری حکیمانه انبیای عظام و وارثان آنان، مستضعفین را از قید حکومت طاغوتی آزاد و سرنوشت آنان را به دست خودشان بسپارد؛ باید در این امر الهی ملت عزیز به دنبال روحانیون مسئول این راه حیاتی را طی کنند.
باز با کمال علاقه به ملت ایران هشدار می‌دهم که به دنبال دولت، شاه دم از انتخابات زد. هرکس که سخنان او را شنیده باشد خوب می‌فهمد که شاه با طرح مسئله انتخابات می‌خواهد مسیر اصلی حرکت اسلامی ایران را که سرنگونی این دودمان است تغییر دهد و ملت را اغفال نماید. ولی دیگر دیر شده و طرح حکومت اسلامی در عروق مردم ایران ریشه دوانده است، و به امید خدا پیروزی از آنِ ماست.
مردم شریف با کمال احترام از گویندگان بخواهند تا از گفتگو در باره هر امری که آنان را از مسیر خود باز می‌دارد - همچون انتخابات - شدیداً احتراز کرده و فجایع و جنایات حکومت شاه را بازگو نمایند.
اینجانب از همبستگی روحانیون معظم و اهالی محترم اصفهان، که در جریانات اخیر با پشتیبانی بیدریغ خود روحانیون را تنها نگذاشتند و دیْن خود را به اسلام و مسلمین ادا نمودند تشکر می‌کنم، و از خداوند متعال توفیق و تأیید همگی را خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>