نامه
زمان: 20 مرداد 1357 / 6 رمضان 1398
مکان: نجف
موضوع: پاسخ به یازده پرسش مختلف و از آن جمله تبعید آقای پسندیده، جبهه ملی و پرهیز از مراجعه به دستگاه‌های رژیم شاه
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
بسمه تعالی
6 شهر صیام 98
به عرض حضور مبارک می‌رساند، مرقومات شریفه شما گاهی خیلی طولانی زیارت شد؛ سلامت و سعادت حضرتعالی را خواستارم.
1- راجع به آب وقفی، مکرر مرقوم شده و جواب داده‌ام، حضرتعالی اجاره کنید به هر نحو صلاح است و واگذار کنید به مردم؛
2- راجع به چیزهایی که لازم است خریداری شود یا تعمیرات که مرقوم نشده، به نحو مطلق مجازید هر طور صلاح می‌دانید عمل کنید؛
3- آنچه از مؤونه خارج شده است تا تخمیس شود، آنچه به واسطه عذری نتوانسته‌اند استعمال کنند یا نخواسته‌اند، خمس ندارد؛
4- وجهی که بابت زمین موجود است خمس آن را احتیاطاً بدهید و بقیه را هر نحو می‌خواهید صرف فرمایید یا بفرستید؛
5- راجع به مطلب آقای انواری نمی‌شود عمل کرد، مسکوتٌ عنه بماند؛
6- اینجانب نمی‌توانم از جبهه ایها (1) و نه از بزرگشان (2) اسمی ببرم و ترویجی بکنم؛ راه آنها با ما مختلف است؛

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>